Новейшая история Украины

«Нанопионеры. Детский дефолт»
Черноморское побережье. Оздоровительный лагерь «Сперанца». Здесь дети из неблагополучных семей работают не покладая рук. Из однокопеечных и двухкопеечных монеток они создают свои шедевры. Внимательно и аккуратно. Еще вчера они были свидетелями и жертвами преступлений, уходили жить на улицу,  употребляли алкоголь и наркотики. Сегодня они творцы красоты.  Дети выбрали искусство, и их выбор осознан и свободен.Нанопионеры – детская планетарная организация. Начала свою деятельность в Одессе 15 июля 2011 года. Сам термин нанопионер является смесью двух слов «нано» – одна миллиардная часть единого целого и «пионер» – первопроходец. Движение инициировано Сергеем Бакуменко и Игорем Гусевым.  Девиз: «Успеем всё!».

Символика: знак USB внутри многоконечной звезды. Галстук цвета  металлик и нагрудный шеврон. Цели и задачи: съемка и монтаж фильмов, изготовление объектов и инсталляций, акционизм. «Признак новой эры – нанопионеры!»

Куратор Игорь Гусев
Координаторы Сергей Бакуменко, Валерий Супруненко, Ната Трандафир

Нанопионеры  Науменко Антонина, Вандалова Валерия, Евсович Раиса, Бобрушко Яна, Кавун Ярик, Коштура Мирослава, Филиппов Саша, Денгуб Гавинда, Денгуб Прахлад, Батуренко Игорь, Клейнос Роман, Деревянко Сашко

Фотограф Сергей Поляков

Общественная организация «Центр развития курорта Сергеевка»

Новітня історія України
«Нанопіонери. Дитячий дефолт »
Чорноморське побережжя. Оздоровчий табір «Сперанца». Тут діти з неблагополучних сімей працюють не покладаючи рук. З однокопієчних і двокопієчних монеток вони створюють свої шедеври. Уважно і акуратно. Ще вчора вони були свідками і жертвами злочинів, йшли жити на вулицю, вживали алкоголь і наркотики. Сьогодні вони творці краси. Діти вибрали мистецтво, і їхній вибір усвідомлений і вільний.

Нанопіонери - дитяча планетарна організація. Розпочала свою діяльність в Одесі 15 липня 2011 року. Сам термін нанопіонер є сумішшю двох слів «нано» - одна мільярдна частина єдиного цілого і «піонер» - першопроходець. Рух ініційовано Сергієм Бакуменко та Ігорем Гусєвим. Девіз: «Встигнемо всі!». Символіка: знак USB всередині багатокутної зірки. Краватка кольору металік і нагрудний шеврон. Цілі та завдання: зйомка та монтаж фільмів, виготовлення об'єктів та інсталяцій, акціонізм. «Ознака нової ери - нанопінери!»

Куратор Ігор Гусєв

Координатори Сергій Бакуменко, Валерій Супруненко, Ната Трандафір

Нанопіонери Науменко Антоніна, Вандалова Валерія, Евсовіч Раїса, Бобрушко Яна, Кавун Ярик, Коштура Мирослава, Філіппов Саша, Денгуб Гавінда, Денгуб Прахлад, Батуренко Ігор, Клейнос Роман, Дерев'янко Сашко

Фотограф Сергій Поляков

Громадська організація «Центр розвитку курорту Сергіївка»

назад